Skype button disabled

Szervezetfejlesztés

Jármi Község Önkormányzata 8.407.500.- forint EU-s támogatást nyert.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával Jármi Község Önkormányzata 8.407.500 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

E támogatási célnak megfelelően, a “Jármi Község székhelytelepülésen működő Körjegyzőségi Hivatal szervezetfejlesztése” című, EU-s támogatású projektünk fizikai megvalósítása 2009. április 30-án befejeződött.

A projekt leírása (általános leírás, műszaki adatok):

Az EU által támogatott forrásból az alábbi tevékenységek elvégzésére került sor:

1. Pályázatírás és konzultációs rendelkezésre állás:

 1. A pályázati anyag megírása és a pályázati dokumentáció összeállítása az ÁROP 1.A.2 “Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” című pályázat, Pályázati Útmutatójában foglalt kritériumoknak figyelembe vételével történt.
 2. Konzultációs rendelkezésre állás a pályázati értékelés során felmerülő hiánypótlások, illetve egyéb szakmai kérdések megválaszolására, valamint a nyertes pályázatot követően a támogatási szerződés előkészítése kapcsán felmerülő szakmai kérdések megválaszolására vonatkozott.

2. Működési Kézikönyv készítése:

A Működési Kézikönyv (MK) a körjegyzőségi hivatal működésének leírására készült. Struktúráját tekintve egy vezetői összefoglalóból és négy egymásra épülő részből áll:

 1. A fejlesztendő részterületekre vonatkozó, felülvizsgált, racionalizált, kidolgozott működési modellek leírása,
 2. Az újraszervezett eljárási folyamatok, illetve a rájuk vonatkozó ellenőrzési nyomvonal leírása,
 3. A vonatkozó – és szintén aktualizált – belső jogforrások gyűjteménye és egyéb kapcsolódó joghivatkozások felsorolása,
 4. Aktualizált ügyiratminták gyűjteménye.

A kidolgozásra került MK-nak, de különös módon a szervezeti működés alapjait meghatározó, részterületekre vonatkozó működési modelleknek és az eljárási folyamatoknak meg kellett felelniük az önkormányzat “Szervezetfejlesztési Stratégiájában” meghatározott céloknak és elvárásoknak.

Az MK egyes részeire vonatkozó kritériumok a következők voltak:

 1. A fejlesztendő részterületek működési modelljeinek leírása folyamatábrán és szöveges formában is megtörténik. Az egyes modellek tartalmazzák más működési modellekkel való kapcsolódási pontjaik leírását, valamint az érintett eljárási folyamatokkal való kapcsolatukat is.

 2. Működési modellek az alábbi részterületekre készültek:

  • Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében
  • Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása)
  • Rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása
  • A hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése
  • Az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása
  • Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe
  • A hivatal működését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérő mutatószámok bevezetése
  • Szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése
  • A projekt szemlélet megerősítése
  • Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása
  • Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása
  • Tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a költségvetés előkészítése és
  • elfogadása között
  • A költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata
  • Közbeszerzési eljárások lebonyolítása
  • Pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása
  • Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére
  • A civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa
  • Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba
 3. Az eljárási folyamatokat megjelenítjük táblázatos formában, ellenőrzési nyomvonal szintű részletezettséggel, a joghivatkozások megjelölésével. Minden egyes folyamathoz szöveges magyarázat is tartozik. Az egyes folyamatoknak, a többi folyamattal való kapcsolata pedig csatolt folyamatábrán lesz kifejezve.

 4. A kidolgozásra került eljárási folyamatok az alábbiak:

  • Költségvetés tervezés, készítés
  • Pénzgazdálkodás
  • Vagyonkezelés
  • Intézményfelügyelet
  • Közbeszerzés
  • Ügyiratkezelés
  • Rendeletalkotás
  • Humánpolitika
  • Nyilvánosság biztosítása
  • Társadalmi egyeztetés
  • Hatósági ügyintézés (ügyfélszolgálat)
  • Szociális ügyek
  • közfeladatok ellátása
  • Stratégiai tervezés
  • Projektfeladatok végrehajtása
  • Adóügyek
  • Belső ellenőrzés

 5. A vonatkozó, belső jogforrások, az újraszervezett működési modellek és eljárási folyamatok alapján ellenőrzésre és aktualizálásra kerültek.

 6. Az eljárási folyamatokhoz egyes lépéseihez kapcsolódó ügyiratminták aktualizálásra kerültek.

3. Nyilvánosság biztosítása:

A “Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban körülírt 2 db “C” típusú és 1 db “D” típusú hirdetőtábla elkészítésére került sor.

Kedvezményezett elérhetősége:

Jármi Község Önkormányzata
4337 Jármi, Kölcsey u. 41.
Tel: +36-44-502-620
Fax: +36-44-502-619

Közreműködő Szervezet elérhetősége:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
FPÜ- ÁROP – EKOP Igazgatóság
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
Tel: +36-1-324-3100
Fax:+36-1-224-3105
e-mail:

Linkek:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség:www.nfu.hu
Irányító Hatóság: www.nfu.hu/krpih
Közreműködő Szervezet: www.vati.hu

Az oldal tetejére