Skype button disabled

Jármi település szennyvízcsatornázása

Győrfiné Papp Judit polgármesternek, az ÉAOP-5.1.2/B-09-2010-0008 pályázat projektzáró rendezvényen elhangzott köszöntője.


Projekt tárgya: Jármi település szennyvízcsatornázása

Projekt azonosítója: ÉAOP-5.1.2/B-09-2010-0008

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázat keretében elnyert több mint 382 millió forintos, (89,92%-os) támogatás eredményeképpen korszerű szennyvízcsatornázás valósult meg Jármi község területén.

A beruházás keretében több mint 8 ezer folyóméter gerincvezeték, 3600 nyomóvezeték, 115 db tisztítóakna, közel 4500 folyóméter házi bekötés és 4 db átemelő épült meg, az összegyűjtött szennyvíz pedig bejut a Mátészalkai szennyvíztisztító telepre.

A műszaki átadás – átvételre 2011. október 28-án került sor. Az átvételt követően nyújthatja be az önkormányzat az üzemelési vízjogi engedélyre vonatkozó kérelmét, melynek elbírálására a hatóságnak 60 nap áll a rendelkezésére.

A tervezett beruházási költség nettó 425,5 millió forint, a megépítendő szennyvízcsatorna hálózatra az összes háztartás 94 százalékának nyílik lehetősége rácsatlakozni, a szolgáltatással ellátott háztartások száma 494-re nőhet.

2010-ben a beruházás előkészítése folyt, kialakult a végleges műszaki tartalom és a megvalósítás tényleges forrásszükséglete, forrásösszetétele, valamint elkészült az engedélyes terv a kivitelezéshez. A kivitelezői szerződés aláírására 2011. április 19-én került sor. A mándoki székhelyű Nyírföldgép Kft. a komplett beruházást 369,5 millió forintért végezte el.

A települési szennyvíz csatornázás nem csupán a lakóingatlanok komfortfokozatát növeli, környezetvédelmi hatása is jelentős. Becslések szerint a csatornázatlan településeken keletkező szennyvizek 90%-a a talajba kerül, és ott elszikkad, illetve lefelé szivárog. Az elszivárgó szennyvíz veszélyezteti a települések biztonságos ivóvíz ellátását.

A Jármi vízbázis a Közép-Nyírség hidrogeológiai tájegységen belül helyezkedik el. A kitermelt víz vas, mangán és metán tartalma határérték feletti. A vízminőségi osztály besorolása II. osztályú. 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről rendelkezik. A Jármi-Papos Közös Vízmű vízbázisa nem tartozik az üzemelő sérülékeny vízföldtani környezetű vízbázisok közé.

Az átlagos települési szennyvíz egyébként jellegét tekintve nem idegen a természetes környezettől, a talaj- és az élővizek „öntisztuló képességgel” rendelkeznek. Nagy mennyiségű terhelés esetén ez az öntisztuló képesség sérül, a szennyvíz ekkor már lebomlás nélkül szivárog a mélyebben elhelyezkedő, ún. „rétegvizek” felé.

A nagymennyiségű szikkasztás miatt úgynevezett „vízdomb” alakul ki a település alatt, ami szennyezőanyagokat (ammóniát, hasmenést okozó coliform baktériumokat és nitrátot) tartalmazó megemelkedett talajvíz. Ez a domb a folyamatos utánpótlás (elszikkasztás) nyomására lefelé szivárog az ivóvíz bázisok felé, és a szennyezés elérheti az ivóvíz rétegeket, melyek ekkor elszennyeződnek. Ezért szükséges megvalósítani településeink csatornázását és rákötni az elkészült közműre.

A finanszírozás megoszlása az egyes források között

A beruházás költségeit 89,92%-ban támogatás fedezte, melynek nagyobb része EU támogatás, kisebb része hazai forrás.

Az önerőt, a beruházási költségek mintegy 10%-át az érintett lakosság víziközmű társulati formában fizette meg. Az uniós jogszabályok szerint a szennyvíz rendszer kiépítési költségeinek egy részét, hozzávetőleg 10%-át az ellátott lakosságnak kell megfizetnie. A Jármi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat megalakítására azért volt szükség, mert ezen keresztül biztosítható a lakossági hozzájárulások befizetése, sőt egy előtakarékossági rendszer segítségével a beruházás által érintett lakosok állami támogatáshoz is jutnak költségeik fedezésére. A háztartások havonta 1 930 forintos részletekben 85 hónap alatt fizethetik meg hozzájárulásukat. Az egyösszegű, készpénzes befizetéshez (208 000 Ft) viszonyítva az előtakarékossági rendszer pénzügyi szempontból lényegesen kedvezőbb a lakosság számára. A lakás-takarékpénztári rendszer által biztosított kedvezmény feltétele a rendszeres takarékoskodás, a részletek folyamatos fizetése.


Az oldal tetejére