Skype button disabled

Köztemető felújítása

Győrfiné Papp Judit polgármesternek, a “Köztemető felújítása Jármi községben” elnevezésű pályázat átadóján elhangzott köszöntője:

Kedves Hölgyeim, Tisztelt Uraim, Kedves Vendégeink!

Szeretettel köszöntöm a megjelenteket, külön köszöntöm Fülöp István országgyűlési képviselőnket, a történelmi egyházak részéről köszöntöm Dr Gaál Sándort a Nyírségi Református egyházmegye esperesét, teológiai professzort, Beregi István görög katolikus parókust. Az MVH – részéről Takács Szabolcs regionális kirendeltség vezetőt, a tervezési munkát végző Szabó Gábor urat, a Kontír R + F Számviteli és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét Ráti Attlia urat, aki koordinálta a pályázat megvalósítását. A kivitelezők részéről megjelent Szilágyi Lajos, és Bagoly Ernő urakat. Köszöntöm Papos Község polgármesterét, Kállai Tibort, alpolgármester urakat, meghívott vendégeinket, köszöntöm az intézmények, civil szervezetek vezetőit, képviselőtársaimat, munkatársaimat, mindenkit, aki a mai napon megtisztelt bennünket jelenlétével.

Beszédemre való készülésem előtt elgondolkodtam azon, honnan is tudnék olyan ismeretekhez jutni, amelyek a temetőkertünkhöz kötődnek, az ott végbement munkákról adnak tájékoztatást. Ekkor jutott eszembe, hogy van egy olyan kiadványunk-gyűjteményünk, amelyből fel tudjuk idézni a múltat, azokat a lényeges történéseket, amelyek lakóhelyünk meghatározó eseményei voltak. Engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki a könyv szerzőinek, néhai Kicsák Józsefnek, aki sajnos már nincs közöttünk és Kicsák Józsefnének, Erzsike néninek, aki ma megtisztelt bennünket jelenlétével. A kiadvány, amelyet készítettek 1329-től 2004-ig dolgozza fel lakóhelyünk történetét. Az anyagot gépelte Győrfi Mihályné és Kissné Moldván Tünde. Köszönet munkájukért.

Tehát Jármi község történetében a következőt olvastam a temetőnkről, a hozzá kapcsolódó beruházásokról:

A ravatalozó építését a község lakosságának a támogatásával Szántó Csaba mint a Hazafias Népfront elnöke 1989-ben kezdte el.

1990-ben megépítik az utat a ravatalozóhoz. Ez az út a Kossuth úttól vezet a temetőn át a ravatalozóhoz, 3 méter szélességben. Az út mentét és a ravatalozó környékét fásították. Ebben a munkában a képviselőtestületi tagok kivették részüket. Közülük jegyzőkönyvi dicséretet kapott Horváth László, Szatmáry Zoltán, Viga István és Udvari Ferencné sz.: Győrfi Izabella. Az út építése 1.600.000.- Ft-ba került, és 1990-ben a halottak napjára készen lett.

1993-ban két nagy gyertyatartóval bővült a ravatalozó felszerelése, amit a római katolikus temetési szertartásoknál használnak.

1994-ben temetőgondnokot választanak Egri István személyében, aki lelkiismeretes munkával végzi feladatát.

1996. október 10-én végleges határozattá vált, hogy a sorba temetkezés ingyenes, de egyéni igényeket a következő díjakkal elégítenek ki: egy sírhely 10 ezer forint, sírbolthely 50 ezer forint + ehhez az építtető jogosultságot igazoló okirat szükséges.

1997. szeptember 4. a ravatalozó előtetője is elkészült, megépült az urnafülke. Mindezek az elődeink szorgalmát dicsérik.

És a jelen: A környező települések jelentős részében már bekerített temetőkerteket láthatunk. A képviselő testületnek több cikluson keresztül szándéka volt már a temető bekerítése, a terület gondozottabbá tétele. Az elképzelés megvalósítását a 2008. december 17-ei képviselő testületi ülésen határoztuk el, mivel pályázatot lehetett benyújtani az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó EMVA Falumegújítás- és fejlesztés jogcímre. Körültekintően döntöttünk, és elhatároztuk, hogy egy viszonylag szűk összegben gondolkodva nyújtsunk be a pályázatot. A pályázott összeget 6 millió forintban határoztuk meg, az önerő része az ÁFA volt. A beadott pályázat támogatást nyert. Az elnyert támogatás összege: 6.081.154.- Ft, erről 2009. november 19-én kaptunk értesítést.

A vállalkozó kiválasztása a képviselő testület feladata volt. Fő szempont a számunkra legkedvezőbb ajánlat, valamint amelyik munkanemben lehetséges, helyi vállalkozók bevonása a munkába. A beruházásra a Kihívás és Összefogás Szolgáltató és Ipari Szociális Szövetkezet adta a legkedvezőbb ajánlatot. A kivitelezésben munkalehetőséget kaptak a helyi vállalkozók így: a nagy mennyiségű földmunkát Kapitor Attila munkagépével Pénzes István végezte, Péter Barnabás építette ki az új vízvezeték rendszert a kerti csapokkal a temető különböző pontjain. A kovácsoltvas kaput és kisajtót Kovács János, a haranglábat, az oldalvonalakon a kisajtókat Kiss Norbert készítette. Feltétlenül meg kell említenem Gombos Miklós őrbottyáni harangöntő mestert. Az Ő munkáját dicséri az 55 kg -os „A” hangú un. lélekharang.

Jelentős munkát végeztek a közmunka programban résztvevők. Szorgalmukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a támogatásban finanszírozott munkákon kívül jóval több minden megvalósulhatott a beruházás során. Pl. a temetőt körbevevő út kialakítása, amely lehetővé teszi a sírhelyek megközelítését, a hulladékgyűjtést, további két kerti csap kiépítése a régi temető gerincén, parkosítás a pályázaton elnyert összegen felül, a ravatalozóhoz kapcsolódó olyan felület kialakítása, amelyre előtetőt szeretnénk a későbbiekben építeni, hozzá kapcsolódóan a korlát elkészítése, belső járda kialakítása.

Ezúton szeretném megköszönni minden közreműködőnek az igényes, pontos és lelkiismeretes munkáját.

Kettős öröm számunkra a mai nap, egyrészt a négyéves munkánk eredményeként, összegét tekintve egy jelentős beruházás végéhez értünk. Másrészt, régi elvárásnak – törvényi kötelezettségnek sikerült eleget tennünk a beruházás megvalósításával.
Az elnyert összeg elégnek bizonyult a hiányok pótlására, az elképzeléseink megvalósítására. Rendezetté, ápolttá vált kegyeleti helyünk. Reméljük törekvésünket, munkákat a lakosság részéről is megelégedés övezi.

További képek…

Az oldal tetejére