Skype button disabled

Jármi-Mátészalka kerékpárút

Győrfiné Papp Judit polgármesternek, a KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0013 pályázat projektzáró rendezvényen elhangzott köszöntője:

Jó napot kívánok, Köszöntöm Önöket.

Távollétében köszöntöm Seszták Oszkár urat a Szabolcs– Szatmár– Bereg Megyei Közgyűlés elnökét, aki elfoglaltsága miatt mégsem tud jelen lenni rendezvényünkön. Köszöntöm a Közgyűlés alelnökét, Kovács Sándor urat, Fülöp István országgyűlési képviselő urat, Kovács Őrs Levente urat a Közlekedés Koordinációs Központ ügyfélszolgálati irodavezetőjét, Kovács Lajosnét a Magyar Államkincstár Szabolcs–Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda irodavezetőjét. Távollétében Guti László urat az Állampénztári Iroda irodavezetőjét, és Dr. Felföldi Botond urat a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Koordinációs Irodájának igazgatóját, polgármester hölgyeket-urakat, Koós Csaba Levente református lekészt- alpolgármester urat, Doka Dianát a Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat kommunikációs tanácsadóját, a települési képviselőket, igazgató hölgyeket és urakat, a kivitelező Nyírföldgép Kft. részéről Czető Elek és Czető György urakat, Homa Csaba urat, felelős műszaki vezetőt, Mindák Katalin körjegyző asszonyt a körjegyzőségünk és intézményeink dolgozóit, a projekt menedzsment tagjait, a médiák képviselőit, minden jelenlévőt.
Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat és jelenlétükkel megtisztelték záró rendezvényünket.
Engedjék meg, hogy röviden ismertessem azokat a mérföldköveket, amelyeken túljutva elérkeztünk a mai nap eseményéhez.
Településünkön vezet keresztül a 49. számú főút, amely mindig sok problémát okozott lakóink számára. Az út két oldalán nagyon szűk terület áll rendelkezésre, a lakóházak közel helyezkednek el a főúthoz. A belterületi útszakaszon két jelzőlámpát kellett elhelyezni az áthaladás biztosítására. A főút forgalma lassan már elviselhetetlen az itt élők számára.
A magas forgalmi terhelés mellett a főúton Jármi-Mátészalka viszonylatban naponta rendszeresen 250-260 fő közlekedik, hivatali ügyek intézésére, mindennapi teendők végzésére, munkába járásra, középiskolákba.
A lakosság kora tavasztól késő őszig gyakran használja a kerékpárt közlekedési eszközként. A Mátészalka határában működő cégek jelentős foglalkoztatóként vannak jelen térségünkben. A vállalkozásoknál dolgozó, Jármiban – Paposon élő lakosság jelentős száma az alacsonyabb keresetű réteghez tartozik, saját gépjármű fenntartását vagy a buszbérlet rendszeres vásárlását nem tudják finanszírozni. Emiatt sok esetben a kerékpár áll rendelkezésükre egyetlen közlekedési eszközként.
Ezeket a tényeket figyelembe véve terveink között folyamatosan szerepelt a kerékpárút építésének igénye. 2006 előtt készült már tervdokumentáció, volt lehetőség pályázat beadására, nem sikerült élni vele.
2010. márciusában Kerékpárút-hálózat fejlesztése tárgyú KÖZOP-felhívás jelent meg. Képviselő-testületünk úgy gondolta a lehetőséget nem szabad elmulasztani, el kell készíteni a pályázatot, akkor is ha közel 10 milliós önerőt kell vállalni, mert nem egy esetben ért kerékpárost baleset az említett útszakaszon, – sajnos az elmúlt évben halálos baleset is. A közmeghallgatáson is minden alkalommal megfogalmazódott a kerékpárút megépítésének szükségessége a lakosság részéről.
A pályázati felhívásra 2010. december 15-én beadásra került a dokumentáció. A pályázatot a Catalyst Tanácsadó Bt. készítette el.
A 2006 előtt készített terv nem volt alkalmas a felhasználásra, újat kellett készíttetni, melyet a nyíregyházi székhelyű Mélygépterv Kft. készített, ügyvezetője Barota György úr.
2010. november 1-én a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központban Budapesten tervbírálaton vettünk részt. A bemutatott terv megvalósítását a Tervbírálati Bizottság egyhangúan támogatta, néhány kiegészítést megfontolásra ajánlott a biztonságosabb közlekedés érdekében.
Az önkormányzat által elkészített és bemutatott prezentáció – amelyet a bizottság vezetője attraktívnak nevezett – szerintem nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a tervbírálaton jelenlévők tájékozódjanak arról, miért lenne nagy szüksége az itt élőknek erre a kerékpárútra.
Munkánkat siker koronázta.
Önkormányzatunk és a támogató szervezet 2011. december 7-én írta alá a támogatási szerződést, amely szerint a projekt ÁFÁ-val számított összköltsége 86.953.200.- Ft. A projekt támogatási intenzitása 100%-kossá vált, az időközben történt változások miatt, így már nem volt szükség az önerőre.
A tevékenységeket ellátó szervezetek kiválasztására még 2011 őszén sor került. A kivitelezői közbeszerzést már az erre a célra megválasztott Inno Invest Kft. bonyolította. A műszaki ellenőrzésre a Baustat Kft. kapott megbízást, Dankó András és Kiss Róbert urak kísérték figyelemmel az építkezést.
2011. december 20-án sor került a kivitelezői szerződés aláírására. A Nyírföldgép Kft., mint kivitelező a területet megtekintette és a munkálatokat 2012. március 19-én elkezdte.
Nagy öröm és megnyugvás volt számunkra, hogy a mándoki székhelyű Nyírföldgép lett a kivitelezőnk, hiszen ismertük a cég munkáját a településünkön sikeresen megépített szennyvízhálózat révén, amely az elmúlt évben valósult meg. Ezért Czető Elek és Czető György uraknak, Németh Zsoltnak valamint a Kft. valamennyi dolgozójának külön is szeretném megköszönni azt a precíz, mindenre kiterjedő figyelmet, szervezettséget és együttműködést, amelyet a két év alatt megtapasztalhattunk munkájuk során.

2012. október 19- én a műszaki átadás-átvételi eljárás megindításával befejeződött a Jármi-Mátészalka hivatásforgalmi célú kerékpáros létesítmény kialakítása című projekt kivitelezése.
A projekt során önálló, kétsávos, kétirányú kerékpárút épült meg Jármi és Mátészalka között, a 49. számú főút mentén külön koronán. A burkolatszélesség 2.5 méter, a megvalósult út hossza 1896 méter, mely az előírásoknak megfelelően épült meg a kapcsolódó műtárgyakkal együtt. Megépült 215 méter szalagkorlát, több mint 560m2-en festettek fel útburkolati jeleket és kihelyezésre kerültek a jelzőtáblák. A műszaki átadás folyamata 2012. október 31-el befejeződött. A mai záró rendezvénnyel hivatalosan is átadjuk a kerékpárutat a lakosságnak.

Reméljük, hogy a megépült kerékpárút által:

  • növeltük a kerékpáros közlekedés biztonságát Jármi és Mátészalka között, a munkavállalási céllal naponta kerékpárral ingázó lakosság számára biztonságos közlekedési feltételeket teremtettünk
  • hozzájárultunk a munkahelyek és közszolgáltatások elérhetőségének javításához
  • ösztönöztük a kerékpár, mint környezetbarát közlekedési eszköz használatát
  • elősegítettük a régió fejlődését, lehetőséget teremtettünk a hivatásforgalmi kerékpározás elterjedéséhez, a már meglévő elemek hálózatba szervezéséhez

Jármi Község Képviselő-testülete nevében külön megköszönöm ismételten a munkáját mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy elképzelésünk megvalósulhatott, így eleget tehettünk az itt élők elvárásának, igényének.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Jármi, 2012.11.26

Jármi-Mátészalka kerékpárút


Jármi – Mátészalka hivatásforgalmi célú kerékpáros létesítmény kialakítása [KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0013]

„Kerékpárút-hálózat fejlesztése” c. konstrukció tárgyában pályázati dokumentáció került beadásra. A dokumentáció elkészítését Catalyst Tanácsadó Bt., nyerte el. A tervek elkészítését a Mélygépterv Kft., készítette. A pályázat beadásakor még önerő biztosítását vállalnia kellett Önkormányzatunknak. 2011.09.27-én érkezett meg a támogatási döntés 86.066.711.- Ft összegről. 2011. októberében nyilatkoznunk kellett arról, hogy élni kívánunk-e a saját forrás KÖZOP-ból történő finanszírozási lehetőségével. Természetesen nagy örömünkre szolgált, hogy nem kell biztosítani a közel 10 milliós önrészt Önkormányzatunknak. Minden pályázat megvalósításának menete kötelező elemeket tartalmaz. Ki kell választani a közbeszerzést bonyolító céget, a műszaki ellenőrt, a projektmenedzsmentet. A közbeszerzési és projektmenedzsmenti feladatokat az InniInvest Kft., végzi. A műszaki ellenőri feladatokat a BAUSTAT Kft. végzi.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 343/2011.(XII.7) határozata: „ Jármi-Mátészalka hivatásforgalmi célú kerékpáros létesítmény kialakítása” című, KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0013 azonosítószámú pályázat keretében kivitelezői feladatok ellátása tárgyú Kbt.251.§(2) bek. szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról.

A Képviselő-testület „Jármi-Mátészalka hivatásforgalmi célú kerékpáros létesítmény kialakítása” című, KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0013 azonosítószámú pályázat keretében kivitelezői feladatok ellátása tárgyú Kbt.251.§(2) bek. szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg:

Az eljárás nyerteseként a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő Nyírfödfgép Kft.-t (4744 Mándok, Petőfi út 7.) hirdeti ki nettó 61.400.000.- Ft ajánlati árral.

Az oldal tetejére