Skype button disabled

Általános iskola fejlesztése

2011. június 27-én, az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011.(III.9.) BM. rendelet alapján a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása alcímre benyújtott pályázat 17.185.000.- Ft támogatásban részesült. A projekt keretében a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola épületére magastető kerül. A pályázat hazai forrású. Megvalósítása – az elszámolás végső határideje 2012. július 30., előfinanszírozott.

  • Az összes költség: 21.481.250.- Ft.
  • Építési költség: 20.231.250.- Ft.
  • Építési engedélyes és kiviteli terv: 1.250.000.- Ft.
  • Plusz költségek: közbeszerzés, műszaki ellenőr.

A 17.185.000.- Ft támogatás ( 80%) mellé 4.296.250.- Ft., önrészt( 20%) kell biztosítani a két önkormányzatnak.

Papos és Jármi magoszlásában az önrész nagysága:

  • Papos: 1.632.575.- Ft.
  • Jármi esetében: 2.663.675.- Ft.

A kivitelezői feladatok elvégzésére meghívásos pályáztatás formájában került sor melyre hárman adták be pályázatukat. Sajnos mindhárman lényegesen nagyobb összegre tettek ajánlatot, ezt a két testület nem tudta elfogadni.

  • Baustat Kft ( Nyíregyháza) 23.957.595.- Ft.,
  • IMBREX 95 Kft., ( Nyíregyháza) 22.869.351.- Ft.,
  • Szilvai és Társa Kft., ( Papos) 25.956.595.- Ft.

A tervet áttekintve – konzultálva a tervezővel arra a következtetésre jutott a két képviselő testület, hogy a műszaki tartalom minimális csökkentését követően (a minőséget továbbra is garantálja) újabb eljárás kiírását indítja el. Eredménye: Szilvai és Társa által tett ajánlat: 16.874.491.- (Nettó) Ft, Br.: 21.430.604.- Ft. Az önerő mérséklődött az előző kiírásban leadottakhoz képest, de még így is meghaladja a 20%-ot. A nagyobb anyagi teher ellenére a tetőráépítés szükséges. A lapos tető szigetelése már nem megfelelő. A munka az időjárástól függően kezdődik. A tető műszaki átadása 2012.06.20-án megtörtént.

Az oldal tetejére