Skype button disabled

Köszöntő

Üdvözli Önt Jármi Község weboldalán Győrfiné Papp Judit polgármester.


Győrfiné Papp Judit
polgármester

Örömömre szolgál, hogy felkereste honlapunkat, mely azért készült, hogy minél többen megismerhessék Jármi Községet, nevezetességeinket, megismerjék lakóhelyünk múltját, és jelenét.

Győrfiné Papp Judit polgármester

Beszámoló 2015-2016.

2017. február 14.
Hozzászólások kikapcsolva

Feltöltésre került a 2015-2016. évi beszámoló, ami a dokumentumok és tájékoztató menüpontok alatt elérhető!

A dokumentum itt letölthető!

Zsolt Hírek Nyomtatás Küldés e-mailben

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2016. december 13.
Hozzászólások kikapcsolva

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2017 évi fordulójában támogatásban részesült

a Képviselőtestület 288/2016. (11.30.) számú határozata alapján:

„A” típusú pályázat:

Beadott pályázat:                 9 db

Érvényes pályázat:               9 db

Támogatásban részesül        9 fő

Havi 3500 Ft önkormányzati támogatásban részesül: 3 fő

Havi 2500 Ft önkormányzati támogatásban részesül: 6 fő

A megítélt támogatás 10 hónapra összesen: 255.000 Ft

„B” típusú kiírásra 4 pályázat érkezett.

Havi 2500 Ft önkormányzati támogatásban részesül: 4 fő

A megítélt támogatás hat egymást követő tanulmányi félévre összesen: 300.000- Ft

Jármi, 2016. december 13.

Győrfiné Papp Judit sk                             Mindák Katalin sk

polgármester                                                   jegyző

Zsolt Hírek Nyomtatás Küldés e-mailben

MEGHÍVÓ

2016. december 6.
Hozzászólások kikapcsolva

Jármi Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és Kedves családját  a

2016. december 16.-án (péntek) 17 30 órától

megrendezésre kerülő

Karácsonyi Koncertre.

Helye: Művelődési Ház, Jármi, Kölcsey F. u. 14.

Győrfiné Papp Judit

polgármester

Zsolt Hírek Nyomtatás Küldés e-mailben

MEGHÍVÓ – Fülöp Sándor festőművész állandó kiállításának megnyitójára

2016. december 1.
Hozzászólások kikapcsolva

A kiállítás szervezője:

- Jármi Község Önkormányzata és a

- Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület

Zsolt Hírek Nyomtatás Küldés e-mailben

Emlékezzünk 1956 hőseire!

2016. október 23.
Hozzászólások kikapcsolva

„1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nincs még egy nap, mely világosabban mutatja az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt – bármily kicsi is a siker esélye, s bármily nagy is az áldozat, amit követel.”
John F. Kennedy (1960)

Emlékezzünk 1956 hőseire!

Zsolt Hírek Nyomtatás Küldés e-mailben

Idősek Napi Rendezvényünk

2016. október 12.
Hozzászólások kikapcsolva

Megrendezésre került településünkön 2016.10.08-án Idősek Napi rendezvényünk.


Tisztelettel és meleg szeretettel köszöntöm a jelenlévőket mai ünnepségünkön.

Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket.

Kiemelt szeretettel köszöntöm azokat a jelenlévőket, akikért ez az ünnepség megrendezésre került. Köszöntöm a községünkben élő időseinket, az itt jelenlévőket és azokat is, akik nem tudtak körünkben megjelenni általunk ismert, vagy nem ismert okok miatt.

Öröm számunkra ez a nap, ez a lehetőség, hiszen ebben az évben 93 fő jelezte vissza, hogy személyes jelenlétével is megtisztel bennünket és elfogadja ebéd meghívásunkat, köszöntésünket.

1991-ben az UNESCO vezette be az Öregek nemzetközi napját, azóta hivatalosan október elsején köszöntjük az idős embereket. Köszöntjük mindazokat, akik hosszú élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött.

Ez a mai nap, ez az ünnepi alkalom az időseink iránti tiszteletből fakad. Ez az ünnep az idősekért van, róluk szól. Felhívja figyelmünket arra, hogy az idősebb embereket tisztelnünk kell. A tiszteletünk magába foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és az érzését, hogy értékeljük, szeretjük őket. Segítségükkel ápoljuk a hagyományainkat, száll generációról generációra a sok tudás. Szeretettel gondolunk időseinkre nem csak ezen a napon, hanem az év minden napján. Idős koruk tapasztalatával helyükre tudják tenni a dolgokat, tudják mi a jó, amit tovább adhatnak.

Feladatunk, lehetővé tenni számukra az öregkorhoz méltó életet, támaszt nyújtani, vigyázni rájuk segíteni őket, hogy örömteli életet élhessenek.

Mert…

-       Foltos, ráncos, öreg kezek, sokat fáradva éltetek.

-       De hiszem azt is: öleltetek.

-       Kedves kézben pihentetek.

Foltos , ráncos öreg kezek,

-       unokákat tereltetek,

-       nekik oly sokat főztetek,

-       kapáltatok, kötöttetek.

Fáradt, kedves, öreg kezek,

-       kérlek, szépen pihenjetek,

-       annyi mindent megtettetek,

-       pihenjetek, öleljetek.

Képviselőtársaim és magam nevében egészséget, szeretetteljes környezetben további tartalmas boldog életet kívánok.

Győrfiné Papp Judit,

Jármi község polgármestere

Zsolt Hírek Nyomtatás Küldés e-mailben

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat – “A TÍPUS”

2016. október 5.
Hozzászólások kikapcsolva

“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Jármi Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2017. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan

A pályázatra azok a Jármi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben,  osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2016/2017. tanév második, illetve a 2017/2018. tanév első féléve).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2017. március

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx . A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes!

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2016. november 8.

A pályázat kötelező mellékletei:

  1. 1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás.
  2. 2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről

Bővebb információ az Önkormányzati Hivatalban vagy a http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica2/ internet címen elérhető.

Zsolt Hírek Nyomtatás Küldés e-mailben

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat – “B TÍPUS”

2016. október 5.
Hozzászólások kikapcsolva

“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Jármi Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2017. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos)alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2017/2018. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes!

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2016. november 8.

A pályázat kötelező mellékletei:

1.         Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

Bővebb információ az Önkormányzati Hivatalban vagy a http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica2/ internet címen elérhető.

Zsolt Hírek Nyomtatás Küldés e-mailben