Skype button disabled

Köszöntő

Üdvözli Önt Jármi Község weboldalán Győrfiné Papp Judit polgármester.


Győrfiné Papp Judit
polgármester

Örömömre szolgál, hogy felkereste honlapunkat, mely azért készült, hogy minél többen megismerhessék Jármi Községet, nevezetességeinket, megismerjék lakóhelyünk múltját, és jelenét.

Győrfiné Papp Judit polgármester

MEGHÍVÓ – Fülöp Sándor festőművész állandó kiállításának megnyitójára

2016. december 1.
Hozzászólások kikapcsolva

A kiállítás szervezője:

- Jármi Község Önkormányzata és a

- Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület

Zsolt Hírek Nyomtatás Küldés e-mailben

Emlékezzünk 1956 hőseire!

2016. október 23.
Hozzászólások kikapcsolva

„1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nincs még egy nap, mely világosabban mutatja az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt – bármily kicsi is a siker esélye, s bármily nagy is az áldozat, amit követel.”
John F. Kennedy (1960)

Emlékezzünk 1956 hőseire!

Zsolt Hírek Nyomtatás Küldés e-mailben

Idősek Napi Rendezvényünk

2016. október 12.
Hozzászólások kikapcsolva

Megrendezésre került településünkön 2016.10.08-án Idősek Napi rendezvényünk.


Tisztelettel és meleg szeretettel köszöntöm a jelenlévőket mai ünnepségünkön.

Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket.

Kiemelt szeretettel köszöntöm azokat a jelenlévőket, akikért ez az ünnepség megrendezésre került. Köszöntöm a községünkben élő időseinket, az itt jelenlévőket és azokat is, akik nem tudtak körünkben megjelenni általunk ismert, vagy nem ismert okok miatt.

Öröm számunkra ez a nap, ez a lehetőség, hiszen ebben az évben 93 fő jelezte vissza, hogy személyes jelenlétével is megtisztel bennünket és elfogadja ebéd meghívásunkat, köszöntésünket.

1991-ben az UNESCO vezette be az Öregek nemzetközi napját, azóta hivatalosan október elsején köszöntjük az idős embereket. Köszöntjük mindazokat, akik hosszú élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött.

Ez a mai nap, ez az ünnepi alkalom az időseink iránti tiszteletből fakad. Ez az ünnep az idősekért van, róluk szól. Felhívja figyelmünket arra, hogy az idősebb embereket tisztelnünk kell. A tiszteletünk magába foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és az érzését, hogy értékeljük, szeretjük őket. Segítségükkel ápoljuk a hagyományainkat, száll generációról generációra a sok tudás. Szeretettel gondolunk időseinkre nem csak ezen a napon, hanem az év minden napján. Idős koruk tapasztalatával helyükre tudják tenni a dolgokat, tudják mi a jó, amit tovább adhatnak.

Feladatunk, lehetővé tenni számukra az öregkorhoz méltó életet, támaszt nyújtani, vigyázni rájuk segíteni őket, hogy örömteli életet élhessenek.

Mert…

-       Foltos, ráncos, öreg kezek, sokat fáradva éltetek.

-       De hiszem azt is: öleltetek.

-       Kedves kézben pihentetek.

Foltos , ráncos öreg kezek,

-       unokákat tereltetek,

-       nekik oly sokat főztetek,

-       kapáltatok, kötöttetek.

Fáradt, kedves, öreg kezek,

-       kérlek, szépen pihenjetek,

-       annyi mindent megtettetek,

-       pihenjetek, öleljetek.

Képviselőtársaim és magam nevében egészséget, szeretetteljes környezetben további tartalmas boldog életet kívánok.

Győrfiné Papp Judit,

Jármi község polgármestere

Zsolt Hírek Nyomtatás Küldés e-mailben

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat – “A TÍPUS”

2016. október 5.
Hozzászólások kikapcsolva

“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Jármi Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2017. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan

A pályázatra azok a Jármi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben,  osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2016/2017. tanév második, illetve a 2017/2018. tanév első féléve).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2017. március

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx . A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes!

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2016. november 8.

A pályázat kötelező mellékletei:

  1. 1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás.
  2. 2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről

Bővebb információ az Önkormányzati Hivatalban vagy a http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica2/ internet címen elérhető.

Zsolt Hírek Nyomtatás Küldés e-mailben

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat – “B TÍPUS”

2016. október 5.
Hozzászólások kikapcsolva

“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Jármi Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2017. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos)alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2017/2018. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes!

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2016. november 8.

A pályázat kötelező mellékletei:

1.         Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

Bővebb információ az Önkormányzati Hivatalban vagy a http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica2/ internet címen elérhető.

Zsolt Hírek Nyomtatás Küldés e-mailben

2016. július 29.
Hozzászólások kikapcsolva

TÁJÉKOZTATÓ A GAZDÁKNAK:

A parlagfű légi felderítése kezdődik!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc- biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy 2016. augusztus első dekádjában elkezdődik a parlagfűvel fertőzött táblák légi úton történő felderítése. A nemrég betakarított kalászos tarlókon a gyomok, köztük a parlagfű nagymértékű, gyors fejlődése észlelhető. A repülés során a „fertőzött tarló” területek felderítése az elsők között szerepel. A közérdekű védekezés elrendelésének és az ezzel járó szankciók elkerülésének legjobb módja a tarlóhántás időben és megfelelő minőségben történő elvégzése. A nem megfelelően gyomirtott kultúrákban (napraforgó, szója, csillagfürt, dinnye), tábla széleken, mezsgyéken, önkormányzati utakon, ugaroltatott területeken, zárt kertekben is el kell végezni a kaszálást, gyomirtást!

Kérjük tehát a Tisztelt Gazdákat, hogy ne mulasszák el, illetve ne halasszák későre a tarlóhántás elvégzését, mely mind növényegészségügyi, agrotechnikai, és gazdaságossági szempontból nagy jelentőséggel bír. A tarlóhántás a nyáron betakarított növények tarlóján végzett sekély (legfeljebb 10 cm mély) talajmunka. Legfontosabb célja a talajnedvesség vesztésének csökkentése és a gyomszabályozás. A tarlóhántást a betakarítás után a lehető leghamarabb el kell végezni. A túl mélyen végzett, a rögös felszínt kialakító, vagy nyitottan hagyott talajfelszín nem akadályozza a talaj kiszáradását. A tarlóhántással kedvező körülmények alakíthatók ki a gyom- és kultúrnövények magvainak csírázásához és későbbi hatékony mechanikai irtásukhoz. Az apróra zúzott növényi maradványok védik a talajt a túlzott hőterheléstől, a kiszáradástól és az intenzív csapadék szerkezetromboló hatásától, valamint tápanyag (NPK) és szervesanyag forrást jelentenek a talaj számára. A szervesanyaggal jól ellátott talajokban kedvezőbbek a talajbiológiai folyamatok, stabilabb és jobb a talajszerkezet, tömörödésre kevésbé érzékeny, amely jobb víz- és tápanyaggazdálkodást, kevesebb energia felhasználást (üzemanyag, gépjavítás) eredményez. Nagy tömegű kalászos szalma zúzása esetén a tápanyag gazdálkodási tervek készítése során javasolt figyelembe venni ezt, és kijuttatni 8-10 kg/ha nitrogén hatóanyaggal nagyobb műtrágya mennyiséget.

A felderítés során a légi jármű a megye teljes területét lerepüli egy útvonalterv alapján. A felderítést végző földhivatali mezőgazdász és növényvédelmi felügyelő a parlagfüves területeket beméri, jegyzőkönyvezi, lefotózza, mely dokumentumok a későbbi eljárás lefolytatásához szükségesek. A felvételezés során, a nem művelt, ugaroltatott parlagfüves területek is rögzítésre kerülnek. A nem megfelelően gyomirtott kukorica, napraforgó, dinnye, burgonya táblákban található foltokat, tábla széleket is jegyzőkönyvezik. A gazdálkodó kötelessége a vonatkozó törvény alapján az ilyen fertőzött részeken az egészségkárosító allergén parlagfű kiirtása. Az eljárás megindítását követően, a felvett terület nagyságtól függően, 15000-5000000 Ft-i terjedő növényvédelmi bírságot kell kiróni, melyet a földhasználónak vagy tulajdonosnak kell kifizetnie.

A száraz, aszályos tavasz nem kedvezett a vegyszeres gyomirtásnak, így a parlagfű kisebb borítással, de jelen van a területeken. Az elmúlt hetekben lehullott 70-120 mm csapadék, ezzel együtt érkezett viharos időjárás jégveréssel a haszonnövényekben súlyos károkat okozott, viszont a parlagfű növekedése felgyorsult.

A felvételezést végző helikopter észlelésekor már kései a gazda bánata, mert a parlagfű borítottság alapján a hatóságnak el kell indítania az eljárást.

Nyíregyháza, 2016-07-25

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal

Élelmiszerlánc- Biztonsági és Földművelésügyi Főosztály

Növény és Talajvédelmi Osztály

Zsolt Hírek Nyomtatás Küldés e-mailben

” Civilek Jármiért Egyesület”

2016. május 23.
Hozzászólások kikapcsolva

” Civilek Jármiért Egyesület”

2016. januárjában megalakult Jármiban a ” Civilek Jármiért Egyesület” melynek jelenleg 41 nyilvántartott tagja van.
2016.május 21-én került sor az egyesület által szervezett “Sport és Egészségnap” rendezvényre. A program keretében érdekes előadást tartott Dr Kiss Anikó, a gyermekkori betegségek megelőzéséről. Dr Nógrádi Judit a csecsemő és gyermekek újraélesztésének módszertanával ismertette meg a hallgatóságot. Jáger Zoltánnét és Dr Borbás Pálma doktornőt lehetett kérdezni az egészséges életmóddal kapcsolatban.
Csatóné Valika gondoskodott a szükséges mozgásigények maximális kielégítéséről az aerobikkal.
Nagy érdeklődés övezte a családi vetélkedőt. Lehetőség volt sétakocsikázásra a helyi fogatosok jóvoltából. A kulturális műsor keretében láthattuk-hallhattuk a helyi énekkart és a Jármi-Papos Néptánc csoport előadását.
Felajánlásból készült a két üst leves és szintén felajánlásban kaptunk kenyeret.

Köszönjük a támogatást:

Jáger Gábornak,

Kapitor Attilának,

Olasz Györgynek,

Sófi Józsefnek,

Vass Rolandnak,

Vass Szabolcsnak.

Köszönjük az előadóknak a szervezőknek, a közreműködőknek a munkáját.
Egyesület vezetősége.

Zsolt Hírek Nyomtatás Küldés e-mailben

Köszönetnyilvánítás

2016. január 23.
Hozzászólások kikapcsolva

2016. január 23-án, délután az önkormányzat egyik raktáránál elektromos zárlat következtében tűz keletkezett. Az ott tárolt eszközöket sikerült kimenteni és a gyors beavatkozásnak köszönhetően a tetőszerkezeten kívül máshol nem keletkezett kár.
Köszönetemet fejezem ki minden közreműködőnek, aki részt vett az oltásban és az értékek mentésében!
Győrfiné Papp Judit
Jármi Község polgármestere

Zsolt Hírek Nyomtatás Küldés e-mailben