Skype button disabled

Önkormányzat

Jármi Község Önkormányzatának épülete


Jármi Község Képviselő-testülete 2014-2019:

 • Győrfiné Papp Judit polgármester
 • Koós Csaba Levente alpolgármester
 • Varga Lajos Gábor
 • Kiss Józsefné
 • Lippé György
 • Koós Csaba Levente
 • Bérczi András János
 • Sarka Attila Imre

Gazdasági-pénzügyi bizottság:

Elnöke: Varga Lajos Gábor

Tagjai:

 • Bérczi András János
 • Kiss Józsefné
 • Lippé György
 • Sarka Attila Imre

Mindennapi életünkről, további terveinkről:

Önkormányzatunk számára a legfontosabb a település fejlesztése, az intézményeink zökkenőmentes működtetése, a szociálisan rászorulók gondozása, a gyermek és ifjúságvédelem, a családsegítés, az időskorúak felügyelete.

Fontos feladatunknak tekintjük a foglalkoztatási lehetőségek biztosítását. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ és a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás meghatározó számunkra a munkalehetőségek biztosításában. Minden évben pályázunk közhasznú munkahelyek betöltésére. Ez egyik évben több, másik évben kevesebb munkanélküli ember foglalkoztatását jelenti. Ők végzik általában beruházásoknál a segédmunkát, az intézmények udvarainak takarítását, és egyéb a községben elvégzendő munkát – pl. az utak, árkok karbantartása, fűnyírása, sövények nyírása, levezetőárkok tisztítása, ebédkihordás, a téli tüzelő begyűjtését. Nyári hónapokban az intézményekben felmerülő karbantartási, festési munkákat is ilyen módon végeztetjük el a költségtakarékosság érdekében. Évenként több pályázat kerül kiírásra, van amelyik eszköztámogatást is ad. Ezek a lehetőségek segítik az önkormányzatunk munkáját. Egyrészt, mert a felmerülő feladatokat költségtakarékosan el tudjuk végeztetni, munkahelyet tudunk biztosítani, a szükséges munkaeszközök beszerzéséhez támogatást tudunk szerezni. Figyelmünk középpontjában van minden pályázati kiírás még akkor is, ha csak néhány hónapra biztosít munka lehetőséget.

Fontos feladatunknak tekintjük a foglalkoztatási lehetőségek biztosítását. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ és a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás meghatározó számunkra a munkalehetőségek biztosításában. Minden évben pályázunk közhasznú munkahelyek betöltésére. Ez egyik évben több, másik évben kevesebb munkanélküli ember foglalkoztatását jelenti. Ők végzik általában beruházásoknál a segédmunkát, az intézmények udvarainak takarítását, és egyéb a községben elvégzendő munkát – pl. az utak, árkok karbantartása, fűnyírása, sövények nyírása, levezetőárkok tisztítása, ebédkihordás. Nyári hónapokban az intézményekben felmerülő karbantartási, festési munkákat is ilyen módon végeztetjük el a költségtakarékosság érdekében. Évenként több pályázat kerül kiírásra, van amelyik eszköztámogatást is ad. Ezek a lehetőségek segítik az önkormányzatunk munkáját. Egyrészt, mert a felmerülő feladatokat költségtakarékosan el tudjuk végeztetni, munkahelyet tudunk biztosítani jelentős számú embernek, és a szükséges munkaeszközöket támogatás útján van módunk beszerezni. Ezért figyelmünk középpontjában van minden pályázati kiírás, még akkor is, ha csak néhány hónapra biztosít lehetőséget.

A 2011 őszén induló Start mintaprogram nagyon kedvező foglakoztatási lehetőséget nyújt az önkormányzatok számára. 100%-os bér és járulék támogatást valamint 100%-os eszköz beszerzést tesz lehetővé.

Terveink a ciklus hátralévő részére:

 • Első, és legfontosabb feladat számunkra, a meglévő intézményeink megfelelő színvonalon történő működtetése.
 • Munkahelyteremtés az itt élők számára.
 • A rászorultak, idősek, egyedül élők segítése, támogatása.
 • Hagyományaink ápolása.
 • Környezetünk védelme.
 • Az elnyert pályázataink megvalósítása. ( Kerékpárút építése Jármi – Mátészalka külterületén, K. Cs. S. Általános Iskola magas tető építése.)
 • Csapadékvíz elvezető rendszer átépítése.
 • Az óvoda épületének felújítása.

Évente visszatérő rendezvényeink:

 • Nemzeti ünnepeink
 • Idősek napja
 • Karácsonyi koncert
 • Falunap-fogathajtó verseny
 • Gyermeknap
 • Évente egy alkalommal falugyűlés

A 2014-2020-as Európai Uniós időszakra vonatkozó fejlesztési terveink.

 • Belterületi csapadékvíz elvezetése.
 • Játéksziget Óvoda szolgáltatásának javítása, az infrastruktúra fejlesztése.
 • Energiatakarékos Közös Hivatal.
 • Egészséges életmód „ép testben ép lélek”. (Fiatalok kedvelt szabadidős elfoglaltságainak megfelelő hely kialakítása).
 • Településünk múltja-jelene – Tájház kialakítása.
 • Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása Jármi település belterületén.
 • Vállalkozásokat segítő telephely kialakítása.
 • Önkormányzati intézmény korszerűsítése. (Kossuth utca 41sz.)
 • Tanuszoda felújítása.
Az oldal tetejére