Skype button disabled

A község fejlődése

A község fejlődése, elért eredményeink:

Van a községben általános iskola, tanuszoda, óvoda, orvosi rendelő, védőnői szolgálat, gyógyszertár, művelődési ház,könyvtár, posta, takarékszövetkezet gyermek és ifjúságvédelmi, valamint családsegítő szolgálat gondoskodik az alapvető feladatok ellátásáról.

Az Óvoda Jármiban 1910-ben alakult. 1955-ben kialakításra került egy öt helyiséggel rendelkező épületrész. Majd 1979- ben épült fel az új óvoda a kor kívánalmainak megfelelően.

1870-1916-ig egy tanító volt a községben. Majd 1916-tól két tanerősre emelték az iskolát és épült egy két tantermes iskola. 1952-ben 4 tanerős, 1957-ben 5 tanerős lett az iskola. Megépült Jármi és Papos község “határán” az 5 tantermes iskola, nevelői lakással ellátva. A két falu felső tagozatos gyermekei jártak a falai közé. Mamár 3-8 évfolyamig ad helyet a tanulóknak. 2008. júliusában pályázaton nyert támogatással és a két község jelentős önerejéből teljes nyílászáró korszerűsítés valósult meg az épületen 2008. szeptember 1-re.

 • 1989- ben épült a ravatalozó. 1997-ben készült el hozzá az előtető.
 • 1992 december 20.-án átadásra került a központi iskola tornaterme.
 • 1995. július 6.-án került elhatározásra, hogy korszerűsíteni kell a közvilágítást. 1999-re az egész falu közvilágításának korszerűsítése befejeződött.
 • 1985. szeptemberében ivóvíz bevezetésre került sor. 1999-re elkészült az önálló vízvételezési lehetőség, amelynek eredményeként Jármi a “saját” vizét issza.
 • 1992-ben kezdődött el a gázvezeték építése, amelyet 1993. október 7-én nyomás alá helyeztek.
 • 1991. június 30-án kezdődött el a telefonhálózat kiépítése.
 • 1990-ben út épül a ravatalozóhoz, amelyet 1993-ban aszfaltoztak.
 • Az Ady, majd a Vörösmarty út is elkészült, megtörtént a meglévő útak rendbetétele és a vízelvezetési problémák megoldása.
 • 1991-ben a község minden utcája le lett kövezve.
 • 1991-1992-ben Jármi és Papos közigazgatásilag szétválik. Megállapodásban rögzítik, hogy a felső tagozatos iskolát, orvosi rendelőt közösen működtetik tulajdonhányaduk arányában. 1991-ben készült el Jármi, és Papos község lakosait szolgálva az orvosi rendelő épülete, amelyben ma már gyógyszertár és védőnői szolgálat is működik.
 • 1993-ban elkezdődik a kerékpárút építése a Széchenyi és a Kossuth út mentén. Kihelyezésre kerül 2db., hatíves és a 3 db. háromíves buszváró.
 • 1991-ben pályázati támogatással épült a Művelődési központ, amely helyet ad közösségi programoknak: jelenleg 2 alsós évfolyamnak, a könyvtárnak, “Net-Kuckónak”, Kondi-teremnek, és a civil szervezetek összejöveteleinek.
 • 1997-ben készül el az új önkormányzati hivatal, majd folyamatosan került kialakításra a szolgáltató ház, és készül a sportcentrum.
 • 2000. októberében lefestésre kerül a református templom tetőborítása, és elkészül a toronyóra.
 • 2000. február 19-én megtörténik az uszoda műszaki átadása. A milleneumi évfordulóhoz kötődve készült el a Szent István díszkút.
 • 2001-ben az I. és II. világháború hősi halottjainak az emlékére elkészült a “turul-madár” emlékmű és felállításra került a református templom bejáratánál.
 • 2003 nyarán készült el a Polgármesteri hivatal udvarának díszburkolata. Kialakításra került egy szabadidős, bográcsolásra alkalmas hangulatos kerti pavilonnal ellátott terület is.
 • Jármiban a Posta 1929-ben alakult, a Takarékszövetkezet a hetvenes években, a jelenlegi épülete a nyolcvanas években megvásárolt telken épült, amelynek felújítása 2000-ben megtörtént. 2008 nyarától ATM-el is rendelkező pénzintézete van a községnek.
 • 2004-től van internetkapcsolat, és kábel tv hozzáférési lehetőség is.
 • 2008. január 1-el Jármi és Papos község Önkormányzata létrehozta Jármi és Papos község Önkormányzat Képviselő-testületeinek Körjegyzőségét. 2009. nyarán a körjegyzőség átköltözött a Kölcsey út 14. sz. alá. A Kossuth úti épületbe a helyi református egyház megalapította a “Bartimeus” védőotthont.
Az oldal tetejére