Skype button disabled

Dokumentumok

TÁJÉKOZTATÓ KERESETLEVÉL ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN - P26 kitöltési útmutató

TÁJÉKOZTATÓ KERESETLEVÉL ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN - P26 kitöltési útmutató « Elektronikus nyomtatványok « Dokumentumok

AttributeValue
VerzióP26 kitöltési útmutató
Hozzáadva2017.05.02
Letöltve21 alkalommal
KategóriákElektronikus nyomtatványok

Leírás

Jármi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
4337 Jármi, Kölcsey F. u. 14. 4338 Papos, István király u. 4.
Tel.: 44/310-879, Fax: 44/502-619 Tel.: 44/500-361, Fax: 44/500-149
E-mail: E-mail:

TÁJÉKOZTATÓ
KERESETLEVÉL ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN
KÖZIGAZGATÁSI ÉS BIRTOKVÉDELMI PEREKBEN

A 2016. július 1. napján és az azt követően indul közigazgatási eljárás során hozott határozat (végzés) bírósági felülvizsgálata iránti közigazgatási perekben és a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus formában tarthat kapcsolatot a bírósággal.
Ezekben a perekben a keresetlevelet elektronikus úton az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani.
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban: Pp.) 330. § (2) bekezdése szerint az elsőfokú közigazgatási szerv a keresetlevelet az ügy irataival együtt öt napon belül felterjeszti a másodfokú közigazgatási határozatot hozó szervhez, amely azokat – a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt – tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz. Ha a keresetlevél a végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet és az ügy iratait az első fokon eljáró közigazgatási szerv három napon belül terjeszti fel a másodfokon eljáró közigazgatási szervnek, amely azt nyolc napon belül továbbítja a bírósághoz.
Ha a keresetet az első fokon eljáró közigazgatási szerv ellen kell megindítani, a Pp. 330. § (2) bekezdés alkalmazása során rá a másodfokú szervre vonatkozó rendelkezések irányadók. Az elsőfokú közigazgatási szerv a keresetlevelet és mellékleteit hivatali kapun továbbítja a másodfokú közigazgatási szerv részére.
Az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szerv, és a birtokvédelmi határozatot hozó jegyző gondoskodik a felülvizsgálni kért határozat alapjául szolgáló ügy iratainak digitalizálásáról, akkor is, ha a keresetlevél papír alapon kerül előterjesztésre.
A kötelező vagy kizárólagos elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a 2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben, illetve a 2016. július 1. napján és az azt követően indult jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során hozott birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben kell alkalmazni.
A közigazgatási hatósághoz benyújtott elektronikus dokumentumok csak akkor tekinthetőek szabályszerűen előterjesztettnek (írásbelinek), ha azokat legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással látják el. (Pp. 340/B. §., 386/U. §.)
A természetes személy ügyfélnek nem kötelező, de lehetséges elektronikusan kapcsolatot tartani a bírósággal. (Pp. 340/B. §.)
Egy beadvány (keresetlevél, vagy kérelem) egy űrlapon nyújtható be.

Ennek lehetővé tétele érdekében az alábbi saját elektronikus űrlapok kerültek elkészítésre:
K01 – Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
P26 – Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben

Az űrlapok kitöltéséhez szükséges útmutatók:
K01 – Űrlap kitöltési útmutatója – közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
P26 – Űrlap kitöltési útmutatója – keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben

A kitöltési útmutatók használatához szükséges Adobe Reader program az alábbi linkről tölthető le: https://get.adobe.com/hu/reader/?no_ab=1

A nyomtatványok használatához szükséges ÁNYK (Általános Nyomtaványkitöltő) keretprogram letölthető a Nemzeti- Adó és Vámhivatal honlapjáról: www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh, valamint az ÁNYK keretprogram használatához szükséges JAVA keretrendszer az alábbi linkről tölthető le: https://www.java.com/en/

Jármi, 2016.07.01.

Mindák Katalin
jegyző

Az oldal tetejére