Skype button disabled

Archívum

A(z) ‘Hírek’ kategória archívuma

Az otthonfelújítási programról…

NYÍRSÉGVÍZ tájékoztatója

Határozat – Óvoda bezárásáról

Bursa Hungarica “A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS – 2021. évre

“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Jármi Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2021. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan,

összhangban

§ a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

§ a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény

§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

§ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

§ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)

§ az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

§ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

§ a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

§ az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

§ az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

§ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

§ a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk),

vonatkozó rendelkezéseivel.

Olvass tovább…