- Jármi Község Honlapja - http://www.jarmi.hu -

Idősek Napja 2019.

Minden évben megrendezzük településünkön az idősek napját. Három fogásos ebéddel, kulturális műsorral kedveskedünk meghívott vendégeinknek.

Ebben az évben 81 fő vett részt az ebéden és 101 fő részére szállítottuk ki az ebédet és a vacsorát.

Fogadják szeretettel a köszöntőmet mindazok, akiknek nem állt módjában eljönni rendezvényünkre viszont módjában van weboldalunkat vagy a facebookot felkeresni.

” Kedves Ünnepeltek!

Tisztelt Vendégeink, mindenkinek jó napot kívánok!

Képviselő testületem és magam nevében köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat és megtiszteltek bennünket jelenlétükkel!

Bevezetésként Sütő András gondolatát szeretném idézni: „Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.” A mi világunk: anyáink, apáink, nagyapáink, nagyanyáink életével kezdődött. Ők építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációnk és egy újabb nemzedék jövője alapozódhatott meg. Mindennapi munkánkhoz az elődök példáiból meríthetünk erőt hitet és bátorságot.

Tisztelettel és meleg szeretettel köszöntöm Önöket a mai ünnepségünkön. Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk, találkozunk azért, hogy kifejezhessük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket.

Had köszöntsem Önöket néhány gondolattal a szeretetről:
Mi emberek furcsa lények vagyunk. Tudunk örülni, sírni, de a legfontosabb, hogy szeretni tudunk. Szeretni a legcsodálatosabb dolog a világon. Mindegy, hogy szeretetről vagy szerelemről beszélünk, de szeretni a legnagyobb öröm-és boldogság. Tudni azt, hogy vannak emberek, akik fontosak számunkra, az is egy csoda. A szeretetben a legjobb dolog adni: ölelést, csókot, tanácsot, mindegy mit, csak az szívből szóljon.

Az ember életének három földi kincse van:

-          az egészség

-          a tudás

-          és a szeretet

A szeretet nem múló szenvedély, pillanatnyi fellángolás, hanem a felelősség, a törődés művészete. Nagy kincs a szeretet, de ahhoz hogy adjunk belőle, nem kell teli erszény, mert mindig tud adni az, akinek szíve szeretettel van tele. Ne feledjük, hogy minden ember annyit ér, amennyi szeretetet ad a másiknak.

A szeretet végtelen és határtalan. Minden ember tudja, hogy szeretet nélkül élni nem lehet. Ez az életünk ereje, amiből erőt tudunk meríteni a mindennapokhoz a kihívásokhoz.

A szívünk olyan kicsi és mégis hogyan fér bele a szeretet? Nem lehet tudni, de nem is ez a fontos. Legfontosabb, hogy adjunk meg mindent szeretteinknek, hiszen ha mi adunk, kapunk is és így lesz teljes.

Egy bölcs mondás miszerint :

A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége és a legnagyobb teherbíró ereje.

Sokszor hallhatjuk az időseinktől, hogy megették a kenyerük javát. Én ezt úgy fordítanám megtették, amit várt tőlük a család, a haza s most már a megérdemelt pihenés éveit töltik.

Aktívan és passzívan, anyagi gondokkal, gyengülő egészséggel, a gyerekek, unokák által nyújtott örömökkel, borúval-derűvel töltik a lassúbbodó tempójú napokat.

Mi szeretettel gondolunk mindnyájukra, nem csak ezen a napon, hanem az év minden napján. A mi feladatunk, hogy ne hagyjuk magukra sem a családban sem a környezetünkben élő idős embereket, nagymamákat, nagyapákat, dédiket.

Segítsük Őket abban, hogy az öregkor méltó életét élhessék, igényük szerint nyújtsunk támaszt számukra, hiszen szüleink – nagyszüleink mosolya és gondoskodása rengeteg erőt sugároz felénk, a kitartásuk, bölcsességük, élettapasztalatuk, irántunk tanúsított szeretetük felbecsülhetetlen kincs a számunkra.

E gondolatokkal Kívánok Önöknek nagyon jó egészséget, hosszú, szerető családban eltölthető boldog életet. Kívánom, hogy érezzék környezetük figyelmét, családjuk szeretetét még minél hosszabb ideig.

Legidősebb állampolgáraink Orosz Mária aki 1928-10.10-én született, őt követi Buda Gyula Lászlóné, született 1928.10.09., aztán Szilágyi Józsefné: 1929.02.18-án.

Gratulálunk nekik és még hosszú – boldog éveket kívánunk!

A mai délután legyen egy kikapcsolódás mindannyiunk számára, beszélgessünk, töltsük el az időt jó kedvben.

Hagyományainkhoz híven egy kis kulturális műsorral is kedveskednénk a jelen lévőknek: láthatjuk-hallhatjuk a Jármi-Papos felnőtt néptánccsoportot, az énekkarunkat és Koós Ildikó könyvtárvezetőnknek köszönhetően sikerült még egy programmal bővíteni a délutáni kikapcsolódást ismét eljött hozzánk Horváth Margit és Tóth Károly.

Az ebédhez jó étvágyat kívánok és kellemes időtöltést a délutáni programok által. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Képviselő-társam és magam nevében szeretném megköszönni a néptánc csoport, az énekkar fellépését. Koós Ildikó  – könyvtárvezetőnknek a két előadó művész előadásának megszervezését.

Köszönjük a Zöld Fa étterem vezetőinek és dolgozóinak a finom ebédet. Köszönjük a közfoglalkoztatottak munkáját (teremrendezés, takarítás)”

Győrfiné Papp Judit, polgármester


A bejegyzés forrásoldala a Jármi Község Honlapja: http://www.jarmi.hu

URL a bejegyzéshez: http://www.jarmi.hu/2019/10/idosek-napja-2019/

Copyright © 2010 Jármi Község Honlapja.