Skype button disabled

Köszöntő

Üdvözöljük Önt Jármi Község weboldalán .


Örömünkre szolgál, hogy felkereste honlapunkat, mely azért készült, hogy minél többen megismerhessék Jármi Községet, nevezetességeinket, megismerjék lakóhelyünk múltját, és jelenét.

Az otthonfelújítási programról…

2020. november 18.
Hozzászólások kikapcsolva

NYÍRSÉGVÍZ tájékoztatója

2020. november 12.
Hozzászólások kikapcsolva

Határozat – Óvoda bezárásáról

2020. november 4.
Hozzászólások kikapcsolva

Bursa Hungarica “A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS – 2021. évre

2020. október 8.
Hozzászólások kikapcsolva

“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Jármi Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2021. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan,

összhangban

§ a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

§ a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény

§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

§ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

§ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)

§ az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

§ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

§ a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

§ az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

§ az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

§ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

§ a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk),

vonatkozó rendelkezéseivel.

Olvass tovább…

Hírek Nyomtatás Küldés e-mailben